കലാലയ മാതാവ്

കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് 200 വയസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പ്രഥമ പൗരനെ സംഭാവന ചെയ്ത കലാലയം ഇരുനൂറ് തികയുന്നതിന്റെ അഭിമാന നിറവിൽ. കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു കലാലയത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ചരിത്രവും പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവുമാണ് കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജിനുള്ളത്....

കര്‍ത്താവിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് തിയേറ്ററുകളില്‍ വിലക്ക്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ്

ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പരസ്യചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു. സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ്. ലോകമെമ്പാടും ഹൗസ്ഫുള്‍ ആയി ഓടുന്നു. ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിനിമാശാലകള്‍ നിരാകരിച്ച ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ 'കര്‍ത്താവിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന' പരസ്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും...

STAY CONNECTED

- Advertisement -

RECENT