ആര്‍ഭാടമില്ലാതെ മാതൃകയായി ഒരു തിരുനാളാഘോഷം

ലാളിത്യത്തിന്റെ മാതൃകയായത് ഫരീദാബാദ്-ഡല്‍ഹി രൂപതയിലെ ബ്ലസ്ഡ് സാക്രമെന്റ് ചര്‍ച്ച് കിങ്‌സ്‌വേ ക്യാമ്പ് ഇടവക ന്യൂഡല്‍ഹി: വെടിക്കെട്ടും വാദ്യമേളങ്ങളും ആര്‍ഭാടങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയുള്ള തിരുനാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ഫരീദാബാദ് - ഡല്‍ഹി രൂപതയിലെ ബ്ലെസ്ഡ് സാക്രമെന്റ് ചര്‍ച്ച് കിങ്‌സ്‌വേ...

കലാലയ മാതാവ്

കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് 200 വയസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പ്രഥമ പൗരനെ സംഭാവന ചെയ്ത കലാലയം ഇരുനൂറ് തികയുന്നതിന്റെ അഭിമാന നിറവിൽ. കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു കലാലയത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ചരിത്രവും പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവുമാണ് കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജിനുള്ളത്....

STAY CONNECTED

- Advertisement -

RECENT